[Tướng khắc chế] Cách khắc chế Zed sát thủ

Những ưu điểm Zed: – Bộ kĩ năng tốn nội năng nên khả năng trụ đường và farm lính an toàn xếp hàng khá nhờ kỹ năng Phi Tiêu Sắc Lẻm (Q). Nhờ nội tại...
Ngày 09/09/2015
09/09/2015