Cáp quang biển AAG tiếp tục bị đứt chiều nay ngày 26/05

Dại diện FPT Telecom cho biết tuyến cáp quang biển AAG tiếp tục đứt vào 16h30 chiều nay 26/5. Vị trí điểm đứt chưa xác định rõ. Các nhà cung cấp...
Ngày 26/05/2015
26/05/2015