[FO3] Review E. Can SS14 trong FIFA Online 3

Can SS14 +5 – Thể lực và sức mạnh tuyệt vời, đa năng, càn quét tốt. Có thể nói là rất toàn diện. Càng ngày càng trưởng thành, được lên tuyển quốc gia...
Ngày 06/10/2015
06/10/2015