Ekkles vừa khóc xong làm luôn quả Pentakill :v

Ekkles vừa khóc xong làm luôn quả Pentakill cực chất :v GameLienMinh.COM mong các bạn sẽ cùng xem và chia sẽ để cộng đồng GameLienMinh.COM ngày càng...
Ngày 10/10/2014
10/10/2014