Ra mắt tướng Ekko cùng với trang phục Ekko Bão Cát ngày 05/06/2015

Thời khắc đã điểm. Ekko đã sẵn sàng. Tướng Ekko: Cậu Bé Đảo Lộn Thời Gian được ra mắt ngày 05/06/2015 giá 199 RP hoặc 7800 IP tuần đầu tiên. Sau đó,...
Ngày 05/06/2015
05/06/2015