Elements: Còn đâu cái tên cũ

Trong tổng số 4 trò chơi mà yếu tố đã trải qua , họ chỉ được dự định được một chiến thắng duy nhất vào lưới đội bóng hiện đang xếp hạng trong bảng xếp...
Ngày 11/06/2015
11/06/2015