[Video LMHT] Khoảnh khắc tuyệt vời của Talon trong tay InPride

Mặc dù không mạnh như ở đầu mùa 5 nhưng Talon có thể tỏa sáng ở trong tay người chơi đẳng cấp.
Ngày 25/05/2015
25/05/2015