[Clip FO3] Ép thẻ bằng điện thoại và kết quả đầy bất ngờ

Liệu rằng FIFA Online 3 thì có thể ép thẻ ở trên điện thoại không? Các bạn hãy cùng xem clip dưới để kiếm chứng nhé.
Ngày 01/06/2015
01/06/2015