[Clip FO3] Choáng với 2 lần ép thẻ lên +9

Thánh hên chính là đây mà :(( 2 lần ép được thẻ lên +9 luôn mới ghê chứ. Muốn một lần đươc thử cảm giác ấy :3
Ngày 12/06/2015
12/06/2015