[FO3] Review Mario Gomez U10 và ép thẻ Matic +7 by Hau Zozo

FFOL3: Review Mario Gomez U10 và ép thẻ Matic +7 trong FIFA Online 3. Mario Gomez U10 là trong các sát thủ vòng cấm sử dụng rất nhiều FO3. Tại...
Ngày 23/09/2015
23/09/2015