[Video LMHT] Annie cùng bé gấu Tibers san bằng tất cả

[Video LMHT] Annie cùng bé gấu Tibers san bằng tất cả. Ngoài pha cân team Annie thì Epic Moments lần này có nhiều tình huống thú vị khác.
Ngày 15/06/2015
15/06/2015