[FO3] Những tiền vệ (CDM) trụ hay nhất SS10 trong FIFA Online 3

Tiền vệ phòng ngự (CDM), vị trí hỗ trợ phòng ngự, phát động phản công, với nhiệm vụ thuần túy đánh chặn phòng ngự từ xa, thu hồi bóng cầm trịch tuyến...
Ngày 04/07/2015
04/07/2015