[Evelynn Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Evelynn đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG EVELYNN – MA NỮ SÁT NHÂN: Evelynn là vị tướng đi rừng khả năng ức chế đối phương bởi di chuyển thoát ẩn thoắt hiện như cái tên ma...
Ngày 08/05/2015
08/05/2015