[Thách đấu Hàn] Ryze vs Cassiopeia 20p GG trong tay SKT T1 Faker

SKT T1 Faker – Ryze vs Cassiopeia – Newbee BoriSal, KR LOL Challenger 553LP| 페이커 라이즈
Ngày 07/01/2017
07/01/2017