Faker sử dụng Zilean đường giữa làm nổ tung team địch

Video LMHT: Faker sử dụng Zilean đường giữa làm nổ tung team địch. Zilean đó là một vị tướng từng được Faker sử dụng rất hiệu quả nhưng sau nhiều đợt...
Ngày 23/10/2015
23/10/2015