[FO3] FIFA Online 3 Hàn Quốc thêm Huyền Thoại và chế độ Buff Team mới

FIFA Online 3 Hàn Quốc thêm Huyền Thoại và chế độ Buff Team mới. Theo thông báo từ FIFA Online 3 Hàn Quốc, đưa vào hệ thống thêm 10 Huyền Thoại cũng...
Ngày 13/05/2015
13/05/2015