[FO3] Review Fernando Torres E08 trong FIFA Online 3

Fernando Torres E08 ( Giá 140tr EP) Phiên bản tốt nhất sau WB , có thể gánh rau, gánh nước, gánh luôn team các kiểu. – Đẹp trai, IQ cao, chuyên gia số...
Ngày 25/08/2015
25/08/2015