[FO3] 6 tiền đạo SS08 EURO khủng nhất FiFa Online 3

Top 6 tiền đạo SS08 EURO đang khủng nhất ở trong FiFa Online 3. Dưới đây chính là 6 tiền đạo SS08 EURO (SS08 EU) chỉ số cao nhất ở trong FiFa Online...
Ngày 12/05/2015
12/05/2015