Tin tức Liên Minh 25/07: Tiếp tục chỉnh sửa Fiora

Cùng với đó là cập nhật, chỉnh sửa lại Gangplank, giao diện trò chơi, và tùy chỉnh chọn mẫu mắt trong giai đoạn chọn tướng. Phần tóc của Fiora được...
Ngày 26/07/2015
26/07/2015