[FO3] Review Fredy Guarin SS14 trong FIFA Online 3

Fredy Guarin SS14 +5 – Đá được nhiều vị trí nhưng thích hợp nhất vẫn là CM, khi cần có thể mang lên CAM, CF đều được. Người không quá to nhưng rất...
Ngày 15/09/2015
15/09/2015