Faker khốn khổ khi bị đồng đội “troll”

Faker khốn khổ khi bị đồng đội “troll” Blitzcrank của Faker muốn về nhà mua đồ cũng không yên với mấy “đồng đội tốt”
Ngày 21/03/2015
21/03/2015