Gambit cuối cùng đã chiến thắng vs CW (Airwaks Ekko) (LCS EU 2015 mùa hè)

Video LMHT: Gambit cuối cùng đã chiến thắng vs CW (Airwaks Ekko) (LCS EU 2015 mùa hè). Mặc dù Ekko Airwaks biến ảo nhưng Gambit có chiến thắng rất...
Ngày 13/06/2015
13/06/2015