Tải Angry Birds Fight: Xếp hình cùng ‘chim điên’

Angry Birds Fight là sản phẩm Rovio thể loại game match -3 kết hợp chiến đấu thời gian thực PVP, yếu tố RPG và xếp hình.  Bước thế giới Angry Birds...
Ngày 14/06/2015
14/06/2015