Gamsu sử dụng tướng mới Illaoi đối đầu Fiora đường trên

Video LMHT: Gamsu sử dụng tướng mới Illaoi đối đầu Fiora đường trên. Nhìn các xúc tu đập và thấy máu bị xuống từng vạch từng vạch thấy mà khiếp @@ Các...
Ngày 27/11/2015
27/11/2015