Một khi mà Garen đã lên đồ full sát thương + chí mạng

Video LMHT: Một khi mà Garen đã lên đồ full sát thương + chí mạng. Quả thật Garen mà lên đồ sát thương thì rất thốn phải không nào? Khó mà có ai chịu...
Ngày 08/10/2015
08/10/2015