Gậy Đầu Lâu sắp được thay đổi máy chủ PBE!

Bên cạnh có còn có những thông tin về việc giảm tốc độ bay chiêu cuối của Riven, và về dự kiến thay đổi nội tại cho Lissandra. Những thay đổi sắp...
Ngày 11/05/2015
11/05/2015