[FO3] Review Giannelli Imbula SS14 trong FIFA Online 3

Giannelli Imbula ss14 +5 – CDM có lối đá giống Pogba ,cực kì nhanh nhẹn,phù hợp đá cặp với tất cả các loại CDM khác. – Thể hình to vừa đủ,không nặng...
Ngày 16/07/2015
16/07/2015