Giao diện chọn tướng mới giai đoạn mùa giải 2016

Giao diện chọn tướng và cách thức cấm chọn mới giúp tất cả người chơi đều đóng góp và gây ảnh hưởng được trực tiếp đến trận đấu. Như chúng tôi đã nói...
Ngày 04/11/2015
04/11/2015