[LMHT] Cách giao tranh tốt nhất trong Liên Minh Huyên Thoại

Làm cách nào tham gia vào giao tranh tốt nhất? Làm sao để biết giao tranh là có lợi hay hại để tận dụng?
Ngày 28/05/2015
28/05/2015