Trang bị đi rừng mới giúp dọn quái không tốn năng lượng

LMHT: Trang bị đi rừng mới giúp dọn quái không tốn năng lượng. Sự bá đạo trang bị đi rừng mới khiến những bị tướng đi rừng dạng “ăn thịt” sẽ mạnh hơn...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015