Tuyển tập Gỗ Đoàn – Khi mà 2 Thresh gặp nhau

Video LMHT: Tuyển tập Gỗ Đoàn – Khi mà 2 Thresh gặp nhau. Các pha xử lý hài “chảy cả nước mắt” luôn xuất hiện trong serie Wood Division Adventures của...
Ngày 22/06/2015
22/06/2015