Giới thiệu vật phẩm mới – Gói Đa Sắc!

Đây là vật phẩm bao gồm 3 tùy chọn màu khác biệt cho những trang phục mặc định của tướng cũng như các trang phục có sẵn Riot Roadmap đã cung cấp thêm...
Ngày 08/04/2015
08/04/2015