‘GATO’ với các pha mở thẻ SS10U FIFA Online 3 quá may mắn

Tôi đã mở ra 2 Drogba SS10U và 1 Gomez SS10U, bạn thì sao? Sự kiện chuyển sò sang cash nhận 3 thẻ top 200 chỉ định giải 2010 UEFA thu hút rất nhiều...
Ngày 27/05/2015
27/05/2015