[Video LMHT] Gragas cướp rồng trình Thách Đấu

Liên Minh Huyền Thoại: Gragas cướp rồng trình Thách Đấu  
Ngày 20/05/2015
20/05/2015