Tuyển tập xử lý đỉnh cao của Best Lee Sin EU – Gripex

Video LMHT: Tuyển tập xử lý đỉnh cao của Best Lee Sin EU – Gripex. Xem xong video này của Gripex là phải mang ngay Lee Sin vào để chiến ngay thôi… Bài...
Ngày 02/12/2015
02/12/2015