[Brand Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Brand pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG BRAND – NGỌN LỬA PHỤC HẬN Được xem như là một trong những pháp sư có khả năng đi đường và dồn sát thương diện rộng rất tốt trong Liên...
Ngày 04/05/2015
04/05/2015