[Tahm Kench AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Tahm Kench pháp sư mùa 5

TAHM KENCH– THỦY QUÁI ĐẠI VƯƠNG: Hãy cùng Gamelienminh.com phân tích tổng quan sức mạnh của thủy quái đại vương qua bài viết cách chơi Tahm Kench pháp...
Ngày 03/07/2015
03/07/2015