[Irelia Solo Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Irelia đấu sĩ đường trên mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG IRELIA – Ý CHÍ CỦA LƯỠI KIẾM: Có xu thế hiện hữu – nghĩa là những vị tướng đi cùng đường đã bị giảm sức mạnh qua những phiên bản...
Ngày 23/05/2015
23/05/2015