[Rumble Ap Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Rumble pháp sư đường trên mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG RUMBLE – HIỂM HỌA CƠ KHÍ: Rumble là vị tướng pháp sư cận chiến mạnh mẽ, sử dụng một hệ thống tài nguyên gọi là “nhiệt”, nhiệt sẽ...
Ngày 30/06/2015
30/06/2015