[FO3] Tại sao hàng phòng ngự dâng cao?

FIFA Online 3: Tại sao hàng phòng ngự dâng cao? Nếu hàng phòng ngự luôn gặp vấn đề việc bắt người, liên tục dâng cao áp sát để lộ khoảng trống, nhất...
Ngày 02/09/2015
02/09/2015