[FO3] Những hậu vệ phải tốt đáng mua nhất thẻ E08

FFOL3: Những hậu vệ phải đáng mua nhất thẻ E08 trong FIFA Online 3. Luôn là nơi đầu tiên sử dụng loại thẻ mới, Hàn Quốc là nơi nhiều HLV sử dụng tham...
Ngày 08/09/2015
08/09/2015