[FO3] Những hậu vệ quét (SW) hay nhất trong FIFA Online 3

Hậu vệ thuần (SW) cái tên khác hậu vệ quét, trung vệ dập là vị trí hiếm sử dụng sơ đồ bóng đá hiện nay. Trung vệ dập thi đấu cơ động và không giao...
Ngày 29/05/2015
29/05/2015