Hệ thống tìm trận khi đấu xếp hạng mới của mùa 6

Cẩm nang LMHT: Hệ thống tìm trận khi đấu xếp hạng mới của mùa 6. Giai đoạn 2016, hệ thống tìm trận đấu khi chơi xếp hạng đã được thay đổi, hãy cùng...
Ngày 09/12/2015
09/12/2015