[FO3] Henry mùa ’08 xứng đáng vào Best Players hay không?

FIFA Online 3: Câu hỏi được đặt ra đó là liệu rằng Henry mùa ’08 xứng đáng vào trong danh sách Best Players hay không? Thay thế với những cầu thủ như...
Ngày 03/11/2015
03/11/2015