[Video LMHT] Highlight Azir phiên bản Việt

Liên Minh Huyền Thoại: Highlight Azir phiên bản Việt  
Ngày 20/05/2015
20/05/2015