Highlight 2 trận đấu Swift đi rừng với tướng mới Rek’Sai

Highlight 2 trận đấu Swift đi rừng với tướng mới Rek’Sai Mặc dù chưa có thời gian để làm quen với vị tướng đi rừng mới toanh này nhưng Swift vẫn có...
Ngày 14/12/2014
14/12/2014