Faker thể hiện sức mạnh đáng sợ với Gangplank

Video LMHT: Faker thể hiện sức mạnh đáng sợ với Gangplank. Faker đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho lượt về Chung Kết Thế Giới 2015, và cuối cùng đã...
Ngày 07/10/2015
07/10/2015