Faker mang LeBlanc ra đường giữa gieo rắc ác mộng

Video LMHT: Faker mang LeBlanc ra đường giữa gieo rắc ác mộng. Vị tướng Leblanc là một trong những sát thủ mà Faker sử dụng nhiều nhất, với độ biến ảo...
Ngày 07/10/2015
07/10/2015