MaRin sử dụng Rumble đốt cháy Tahm Kench đường trên

Video LMHT: MaRin sử dụng Rumble đốt cháy Tahm Kench đường trên. Với tướng tủ của mình là Rumble thì thanh niên SKT T1 MaRin nướng cá bên team địch...
Ngày 26/10/2015
26/10/2015