Dopa bất tử với Veigar pháp sư đường trên

Video LMHT: Dopa bất tử với Veigar pháp sư đường trên. Lulu vị trí đường trên gặp phải một đối thủ quá mạnh – chính là Dopa với vị tướng Veigar. Quả...
Ngày 13/10/2015
13/10/2015